19/4/2021 – FNG NV en Zweedse dochter sluiten dading met vorige eigenaar Ellos Group

Strategische kapitaalherziening moet Ellos alle kansen geven om succesvol traject verder te zetten

Mechelen – FNG NV en haar Zweedse dochteronderneming FNG Nordic AB maken met een dadingovereenkomst een einde aan de arbitrageprocedure die de vorige eigenaar van Ellos Group, het private equityfonds Nordic Capital, was gestart om disputen bij de verkoop van Ellos Group aan FNG te beslechten. Alle partijen, ook gewezen eigenaar Nordic Capital, hebben beslist hun medewerking te verlenen aan een strategische kapitaalherziening die Ellos Group alle kansen moet geven om haar succesvolle traject verder te zetten, zowel in thuismarkt Scandinavië als elders in Europa.

Met de dadingovereenkomst worden alle hangende geschillen tussen FNG NV, FNG Nordic AB en Nordic Capital beslecht. Als deel van de dading, zullen FNG NV en FNG Nordic AB aan de vorige eigenaars van Ellos Group 100 miljoen euro betalen. Dat bedrag bestaat uit 60 miljoen euro van de koopsom die nog verschuldigd was en 40 miljoen euro om de openstaande vorderingen met betrekking tot de overnamedocumenten te regelen. De betaling van die 100 miljoen euro is afhankelijk van de voltooiing van de strategische kapitaalherziening, waaraan Nordic Capital haar medewerking verleent. Zowel de uitstaande kredietlijn van Ellos Group als de uitstaande bedragen onder de vorm van senior secured bonds FNG Nordic AB (ISIN SE0012827996) blijven gewaarborgd. Alle partijen zijn overeengekomen dat deze schulden geherfinancierd (of terugbetaald) zullen worden alvorens over te gaan tot betaling van de schikking. De dading leidt op dit moment niet tot een kost voor of betaling door Ellos Group, FNG Nordic AB of FNG NV.

Paul Lembrechts, CEO van FNG Nordic AB en FNG NV : “Ellos Group is als de leidende e-commerce groep op het gebied van mode en woninginrichting in Scandinavië sterk gepositioneerd om haar succesvolle groeitraject voort te zetten. Eind februari 2021 publiceerde Ellos Group uitstekende jaarresultaten, met een recordomzet over 2020 van omgerekend zo’n 316 miljoen euro. Met deze dading kunnen we onze tijd en inspanningen nu volledig wijden aan de verdere ontwikkeling van de winstgevende en financieel solide activiteiten van Ellos Group. Na een sterk jaar in een groeiende markt zullen de strategische opties voor FNG Nordic AB en Ellos Group worden herzien. De strategische kapitaalherziening maakt integraal deel uit van de dadingovereenkomst en heeft als doel om Ellos Group de best mogelijke setting, kapitaalstructuur en mogelijkheden voor toekomstige en verdere expansie te bieden.”

De dadingsovereenkomst is onderworpen aan homologatie door de Belgische rechtbanken, die naar verwachting binnen de 15 dagen zal plaatsvinden.

Over Ellos Group

De Ellos Group is de grootste e-commerce groep in Scandinavië, met als merken Ellos, Jotex, Stayhard en Homeroom. De webwinkelgroep ontwikkelt en verkoopt kledij en interieurartikelen. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid staan voorop.

Ellos Group, met hoofdkantoor in Borås (Zweden), is actief in heel Scandinavië en stelt ongeveer 550 mensen te werk. In 2020 behaalde Ellos Group een recordomzet van zo’n 3,2 miljard Zweedse kroon, of omgerekend 316 miljoen euro.