9/12/2021 – FNG NV: Huidig bestuurder Alain Hellebaut wordt uitvoerend voorzitter

Gereglementeerde informatie – voorwetenschap

Donderdag 9 december 2021 — Mechelen (9 december 2021, 15u30) – Huidig FNG-bestuurder Alain Hellebaut neemt op 31 december 2021 de uitvoerende verantwoordelijkheden van ontslagnemend CEO Paul Lembrechts over. Eerder, op 28 oktober 2021, aanvaardde de Raad van Bestuur het ontslag van Paul Lembrechts als voorzitter en stelde ze unaniem Alain Hellebaut aan als haar nieuwe voorzitter. In tegenstelling tot Paul Lembrechts, zal Alain Hellebaut geen CEO worden van FNG NV. Hij blijft aan de slag als CEO van speelgoedwinkelketen Maxi Toys. Specifieke taken die bij FNG NV bij zijn uitvoerende verantwoordelijkheden horen, geeft hij daarom operationeel deels uit handen.

De wissels komen er nadat huidig CEO Paul Lembrechts zijn ontslag aankondigde tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van FNG NV op 20 oktober 2021. Meteen na de aankondiging beraadden de overige bestuurders zich over de opvolging van Paul Lembrechts. Met de wissels die nu worden aangekondigd, zal Paul Lembrechts alle functies die hij vervult of vervulde voor FNG NV, zowel uitvoerende functies als bestuursfuncties, per 31 december 2021 hebben neergelegd.


Voor de opvolging van Paul Lembrechts lagen binnen de Raad van Bestuur twee pistes op tafel. Beide pistes werden de afgelopen weken simultaan verkend. De eerste piste, die nu de voorkeur geniet, is dat één van de andere bestuurders uitvoerende verantwoordelijkheden opneemt. De tweede piste was het aantrekken van een externe en deeltijdse CEO, met een gelijkaardig profiel als dat van Paul Lembrechts.

“We zagen verscheidene redenen die de doorslag gaven om nu, op dit moment, voor het model van uitvoerend voorzitter te kiezen. Niet in het minst de ervaring dat dit model met Paul bijzonder goed werkte. We combineren strategisch overzicht met operationele wendbaarheid. We zullen ook geen overgangsperiode nodig hebben, ook dat is voor FNG vandaag absoluut een voordeel. In het FNG-dossier is het nodig om vanaf dag één kort op de bal te spelen en dat te blijven doen. Alain Hellebaut geeft als bestuurder de doorstart van FNG NV sinds midden 2021 mee vorm, hij kent het dossier door en door en heeft bovendien sterke retailervaring. Ook erg belangrijk, we vermijden complexiteit door het overzicht binnen de Raad van Bestuur te centraliseren, zowel operationeel als strategisch.”

Nadine Vanovenberghe, voorzitter remuneratie- en benoemingscomité FNG NV

 


Alain Hellebaut zal dus geen inloopperiode nodig hebben. Zijn uitvoerende voorzittersrol bij FNG zal hij combineren met zijn huidig mandaat als CEO bij speelgoedwinkelketen Maxi Toys. Daarom zal FNG NV specifieke operationele taken uitbesteden aan externe financiële en juridische adviseurs, die haar zullen meehelpen om de afspraken uit de dading te operationaliseren. Het overzicht blijft uiteraard wel bij Alain Hellebaut en de Raad van Bestuur.

“Ik wens in de eerste plaats Paul Lembrechts uitdrukkelijk te danken voor zijn inzet en ideeën. Hij is de architect van de doorstart van FNG NV. Hij bleef denken en doen, hij bleef proberen, op een moment dat zo goed als alle waarnemers uitgingen van een vereffeningsscenario. De dading die FNG NV sloot met Paul Lembrechts aan het roer, was een grote doorbraak en ommezwaai. Ik had graag gezien dat Paul zijn plan ook kon afronden. Het is dan ook met gemengde gevoelens, maar uiteraard met volle overtuiging en grote dadendrang, dat ik van Paul de fakkel overneem. Onze focus blijft dezelfde, de strategische kapitaalherziening van Ellos Group tot een goed einde brengen, als doorstart voor FNG NV en in het belang van alle stakeholders.”

Alain Hellebaut, uitvoerend voorzitter FNG NV vanaf 31 december 2021

 

Wie is Alain Hellebaut?

Alain Hellebaut (50 jaar) is gepokt en gemazeld in de retail- en FMCG-sector. Hij werkte voor tal van distributiebedrijven, speelgoedmerken en winkelketens. Sinds 2010 werkt hij voor Maxi Toys. Eerst als internationaal verkoopdirecteur, sinds 2015 als CEO. De voorbije jaren wist hij de speelgoedketen door woelige wateren te loodsen en na een WCO-procedure midden 2020 is de keten sinds september 2020 onderdeel van de Frans-Italiaanse groep King Jouet/Prenatal Retail. Alain Hellebaut is sinds juni 2021 lid van de Raad van Bestuur van FNG NV.