17/09/2021 – Gewone en buitengewone algemene vergadering FNG NV op 20 oktober 2021

De raad van bestuur van FNG NV roept de aandeelhouders van de vennootschap bijeen voor een gewone en een buitengewone algemene vergadering op 20 oktober 2021. Nadat op 16 juni 2021 de goedkeuring van de jaarcijfers 2019 werd ingehaald, liggen nu de jaarcijfers van 2020 voor. De oproeping werd vandaag vrijdag 17 september 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in de krant De Tijd, zowel online als op papier. De oproeping en alle documenten zijn ook beschikbaar op de website www.fngnv.com

Tijdens de gewone en buitengewone algemene vergadering van FNG NV zullen aandeelhouders zich kunnen uitspreken over de verslagen en jaarrekeningen van boekjaar 2020. Om de vergelijkbaarheid van de cijfergegevens te verhogen en de aandeelhouders zo een goed zicht te geven op de vennootschap, werden de failliete dochtervennootschappen al bij de jaarrekening van boekjaar 2019 uit de balans gehaald en als verlies geboekt. Dat verklaart waarom het balanstotaal quasi gelijk is gebleven op 100.700.046 euro (tegenover 100.646.157 euro in 2019), ook al vond het faillissement van de dochtervennootschappen pas midden 2020 plaats. Het verlies over het voorliggende boekjaar 2020 bedraagt 26.021.322 euro. Samen met het verlies van 2019 (384.580.153 euro) zal het te verwerken verliessaldo na goedkeuring door de algemene vergadering 410.601.475 euro bedragen.  

Als de jaarcijfers 2020 door de algemene vergadering van 20 oktober 2021 worden goedgekeurd, dan kan FNG ook snel de halfjaarcijfers 2021 laten volgen.
 

Inkoop eigen aandelen

De raad van bestuur vraagt de aandeelhouders ook machtigingen voor de inkoop van eigen aandelen, onder meer om de 1,4 miljoen eigen aandelen terug te kopen waarmee de overname van Ellos Group deels betaald werd. De machtiging moet FNG NV de mogelijkheid geven om de terugkoop van het aandelenpakket in de toekomst uit te voeren, als deel van de dading die FNG NV eerder sloot met de verkoper van Ellos Group en diverse andere schuldeisers.

 
Oproepingsagenda

De gewone en buitengewone algemene vergadering op 20 oktober 2021 zal volledig digitaal verlopen en start om 10u. De oproepingsagenda met de registratieprocedure, registratie- en volmachtformulieren en de bijhorende documenten worden gepubliceerd op de website van de vennootschap, www.fngnv.com. De oproepingsagenda is ook aangehecht bij dit bericht.