17/02/2022 – FNG NV vraagt faillissement aan

De Raden van Bestuur van FNG NV, FNG Finance Belgium BV en FNG Beheer NL BV hebben besloten om morgenochtend bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Mechelen het faillissement van de vennootschappen aan te vragen. Als gevolg van onder meer de wereldwijde terugval van de waardering van de e-commercesector, zou de opbrengst van een eventuele beursgang of een verkoop van het enige actief Ellos Group intussen fors lager liggen dan wat nodig is om schuldeisers terug te betalen en de duurzame doorstart, waaraan sinds midden 2020 werd gewerkt, mogelijk te maken.

Sinds het faillissement van de Benelux-activiteiten van FNG was het Zweedse e-commercebedrijf Ellos Group het enige overblijvende onderdeel van FNG. FNG kocht Ellos Group in november 2019 van het private equityfonds Nordic Capital. Onder meer omdat de betaling van de verkoop nog niet helemaal afgehandeld was, bleef de vorige eigenaar ook een belangrijke schuldeiser van FNG. Om een gerechtelijke procedure te vermijden, de contractuele vorderingen van haar schuldeisers te kunnen betalen en een doorstart van FNG mogelijk te maken, sloot FNG in april 2020 een dadingsovereenkomst met Nordic Capital en diverse andere schuldeisers.

De uitvoering van deze dading vergde een succesvolle strategische kapitaalherziening van Ellos Group. De afgelopen periode werden daarbij alle mogelijke opties zeer grondig onderzocht. Helaas is intussen geen van de opties nog realistisch binnen het kader en de timing van de dading. Dat komt onder meer door de terugval van de waardering van de e-commercesector, wereldwijd en in Scandinavië, kostenverhogingen binnen de bevoorradingsketen die drukken op de marges en algehele rendabiliteit en meer algemeen het verzwakte sentiment op de beurs en de overnamemarkt.

De duurzame doorstart van FNG waaraan sinds midden 2020 werd gewerkt, is bijgevolg onmogelijk geworden. In de geschetste context besloten de bestuurders om het faillissement aan te vragen. Langer wachten zou leiden tot bijkomende kosten waarvoor momenteel geen middelen zijn. Bovendien blijft het ook met bijkomende financiering niet mogelijk om binnen het kader en de timing van de dading een faillissement te vermijden.
 

Extra informatie voor journalisten: Zodra de rechtbank het dossier in beraad neemt, is het voor de bestuurders niet meer mogelijk om te communiceren. Vragen zullen bijgevolg gericht moeten worden aan de rechtbank of de curatoren.