13/5/2021 – Doorstart FNG NV krijgt vorm

Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering FNG NV op 16 juni

De Raad van Toezicht van FNG NV roept de aandeelhouders van de vennootschap bijeen voor een gewone en een buitengewone algemene vergadering op 16 juni 2021. De oproepingsagenda wordt morgen 14 mei 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in de zakenkrant De Tijd, zowel online als op papier. De oproeping en alle documenten zullen vanaf vrijdag ook beschikbaar zijn op de website www.fngnv.com. Op de aandeelhoudersvergadering zullen zowel agendapunten voor een buitengewone algemene vergadering als een gewone, jaarlijkse algemene vergadering aan bod komen.

De aandeelhouders zullen kennis kunnen nemen en hun stem kunnen uitbrengen over de jaarrekening en de resultaatsbestemming van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Huidig voorzitter Roald Borré en CEO Paul Lembrechts zullen ook toelichting geven bij de gebeurtenissen sinds de afsluiting op 31 december 2019. Zij zullen ook het herstelplan van FNG NV toelichten. 

“De afgelopen maanden hebben we grote stappen vooruit gezet om de toekomst van FNG NV vorm te geven. We geloven dat een doorstart nu verzekerd is, met Ellos Group als sterke troef van het nieuwe FNG NV. Onze blik is naar de toekomst gericht, maar we blijven ook correct omgaan met het verleden en de hangende claims. Het herstelplan dat nu in de steigers staat, is de beste oplossing voor alle betrokkenen, zowel voor de aandeelhouders en de schuldeisers, als voor de medewerkers en klanten van het succesverhaal Ellos. We zijn met FNG NV in staat om Ellos de groeikansen te geven die het verdient, zonder stakeholders tekort te doen.” – Paul Lembrechts, CEO FNG NV

Eén bestuurskamer

Op de buitengewone algemene vergadering ligt een voorstel ter stemming om het huidige duale bestuursmodel – bestaande uit een Raad van Toezicht en een Directieraad – om te zetten naar een monistisch bestuursmodel met een Raad van Bestuur als enige bestuursorgaan. Alle bevoegdheden in één orgaan onderbrengen, moet de slagkracht en de transparantie ten goede komen. Eveneens onder voorbehoud van goedkeuring op de aandeelhoudersvergadering van 16 juni, zal de nieuwe Raad van Bestuur volledig uit nieuwe bestuurders bestaan: Sophie Manigart, Alain Hellebaut, Nadine Vanovenberghe en Sonny Luypaert. Paul Lembrechts, die als CEO-crisismanager aan boord kwam op 4 juli 2020, blijft ook in het nieuwe FNG op post. Hij wordt ook voorgedragen als bestuurder.

De organisatie van de buitengewone en gewone algemene vergadering van aandeelhouders, met de statutaire wijzigingen, kennisgevingen en vragen tot goedkeuring, past in het doorstartplan dat Paul Lembrechts en Roald Borré eind 2020 aankondigden.


Dading

Drie weken geleden, op 19 april 2021, maakte FNG NV al bekend dat ze, samen haar Zweedse dochter FNG Nordic AB, een dading had afgesloten met ondermeer de vorige eigenaar van Ellos Group, het investeringsfonds Nordic Capital, alsook met andere schuldeisers. Die dading werd intussen gehomologeerd door de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen. FNG NV en Nordic Capital maakten als onderdeel van de dading ook afspraken over een strategische kapitaalherziening van Ellos Group waarbij FNG NV ook na de kapitaalherziening in het kapitaal van Ellos Group aanwezig blijft.
 

Ellos blijft stevig groeien

Ellos Group zelf blijft het intussen voortreffelijk doen, met een positieve operationele cash flow en een sterke liquiditeit. De omzet voor heel 2020 kwam uit op 3,2 miljard Zweedse kronen, omgerekend 316 miljoen euro. 2020 was een recordjaar voor Ellos Group. De aangepaste EBITA-marge over 2020 bedraagt 9,1%. Uit voorlopige cijfers voor 2021 blijkt ook dat de omzet blijft aandikken met groeicijfers boven de 20%. 2021 is minstens zo sterk ingezet als 2020 werd afgesloten.

“Ellos zette sinds de overname door FNG NV kwartaal na kwartaal stevige groei-, omzet- en winstcijfers neer. Uit analyses van het management blijkt ook dat zowel het aantal klanten als de uitgaven van de bestaande klanten nog blijven stijgen, twee belangrijke parameters voor de groei van het e-commerceplatform. Ellos heeft duidelijk de wind in de zeilen.” – Paul Lembrechts, CEO FNG NV

 
Blik op de toekomst

Als de aandeelhouders op 16 juni onder meer de statutenwijziging goedkeuren en de nieuwe Raad van Bestuur het vertrouwen geven, tekent zich stilaan een duidelijke roadmap af naar een nieuwe organisatie. Met het nodige vertrouwen van de aandeelhouders op zak, kunnen de nieuwe Raad van Bestuur en CEO Paul Lembrechts zich dan verder focussen om drie werven tot een goed einde te brengen: de behandeling van lopende procedures, de uitvoering van de gehomologeerde dading met inbegrip van de strategische kapitaalherziening van Ellos Group en de voorbereiding van de gewone aandeelhoudersvergadering voor 2021, met op de agenda ook de goedkeuring van de jaarcijfers van 2020. 

“Voor eind september willen we de jaarcijfers van 2020 publiceren en de gewone jaarlijkse aandeelhoudersvergadering organiseren, waar de cijfers ter goedkeuring voorliggen. Na de goedkeuring van de jaarcijfers van 2020 kunnen we wellicht ook de herneming van de beursnotering vragen bij toezichthouder FSMA, omdat de aandeelhouders op dat moment een duidelijk zicht zullen hebben op de huidige toestand van de vennootschap.” – Paul Lembrechts, CEO FNG NV
 

Meer informatie over de vennootschap FNG NV, de oproepingsagenda voor de gewone en buitengewone algemene vergadering, de bijhorende documenten en meer informatie over de bestuurders die worden voorgedragen, zal beschikbaar worden via www.fngnv.com. De aandeelhouders van FNG NV worden uitgenodigd zich via www.lumiagm.com aan te melden voor de gewone en buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op 16 juni 2021 om 15u.