11/06/2020 Jaarresultaten 2019

Mechelen, 11 juni 2020, 07:00 CEST – FNG NV (FNG, Euronext Amsterdam, Euronext Brussel) (“FNG“) maakt haar niet-geauditeerde voorlopige jaarcijfers over 2019 bekend.

FNG NV heeft op 21 april 2020 bekendgemaakt gebruik te maken van de mogelijkheid geboden door het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie om de openbaarmaking van haar jaarlijks financieel verslag 2019 en jaarlijkse algemene vergadering uit te stellen. Dit uitstel was ingegeven door enerzijds de praktische moeilijkheden die de Covid-19 pandemie met zich meebrengt en de belangrijke impact ervan op het business model en anderzijds het feit dat n.a.v. de periodieke controle van het jaarlijks financieel verslag 2018 een aantal vragen werden gesteld door de FSMA die verdere analyse vereisten. Beide hebben een vertraging op het vlak van de auditwerkzaamheden tot gevolg, waardoor de groep nog niet in de gelegenheid is om geauditeerde cijfers op te leveren. De groep streeft ernaar om zo spoedig als mogelijk geauditeerde jaarcijfers en het jaarverslag bekend te maken.

FNG NV opteert evenwel voor een bekendmaking van voorlopige niet-geauditeerde jaarcijfers, zodat het publiek en alle stakeholders worden geïnformeerd omtrent de financiële toestand van de groep1. Het is essentieel voor de groep dat op korte termijn een herstelplan wordt onderhandeld met de verschillende stakeholders, zodat de groep kan beginnen bouwen aan de toekomst.

De huidige cijfers zijn voorlopige cijfers die zijn gebaseerd op de informatie die FNG NV bekend is op de datum van het verschijnen van onderhavig persbericht en opgesteld uitgaande van de continuiteit van de groep. Er zijn nog een aantal complexe en internationale transacties en structuren waarover nog onduidelijkheid bestaat en die verder worden onderzocht. De groep streeft naar volledige transparantie en zal opnieuw communiceren als nieuwe bevindingen zouden leiden tot een aanpassing van de jaarcijfers. Het jaarverslag over de geauditeerde cijfers 2019 zal verdere toelichting bevatten.


1 De boekhoudkundige gegevens in dit persbericht werden niet door de commissaris gecontroleerd. De commissaris heeft aangegeven dat de controlewerkzaamheden op dit moment nog niet voldoende gevorderd zijn en dat betekenisvolle informatie en bevestigingen in het kader van zijn controlewerkzaamheden op dit moment ontbreken.