10/12/2020 – Raad van Toezicht FNG NV: “Doorstart vermijdt waardevernietiging”

Mechelen, 10 december 2020 – FNG NV wil alle mogelijkheden onderzoeken om met haar Zweedse e-commercebedrijf Ellos Group een doorstart te kunnen maken. Dat is de beste optie naar waardecreatie ten voordele van alle stakeholders.  Daarom wordt een faillissement het beste vermeden, oordeelt de Raad van Toezicht van FNG.  “In het belang van alle stakeholders, zoals schuldeisers, aandeelhouders, medewerkers en klanten van Ellos, hebben we eerder al de aanstelling van een bemiddelaar gevraagd en gekregen. De sterke resultaten van Ellos zijn een opportuniteit. Ze kunnen de basis vormen van een doorstart. Daarvoor liggen nu werkbare pistes op tafel,” zegt CEO Paul Lembrechts. “Komt de doorstart er niet, dan dreigt waardevernietiging.”

Ellos Group is vandaag de enige overblijvende operationele activiteit uit de FNG-merkenportefeuille. Ellos verkoopt en levert interieurartikelen en kledij in Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland. Kwartaal na kwartaal zet het e-commerceplatform sterke cijfers neer. De aangepaste EBITDA groeide de afgelopen 12 maanden  met 33 procent, tot omgerekend 30,4 miljoen euro (tot september 2020, vergeleken met 2019). Vermoedelijk zal het vierde kwartaal van 2020 alle voorgaande kwartalen overtreffen. Ellos Group verwacht dat consumenten in het vierde kwartaal voor Kerstmis hun toevlucht nemen tot online shoppen, wat ze al deden voor Black Friday. “Uit analyses van het management blijkt ook dat zowel het aantal klanten als de uitgaven van de bestaande klanten blijven stijgen, twee belangrijke parameters voor de groei van het e-commerceplatform”, zegt Lembrechts.

Raad van Toezicht van FNG NV wil het momentum van Ellos Group nu aangrijpen om voor een scenario van waardecreatie te kiezen. Om tot een onderhandelde oplossing te komen, vinden intensieve en constructieve gesprekken plaats met het consortium van banken en met het private equityfonds Nordic Capital dat Ellos Group aan FNG NV verkocht. De scenario’s die op tafel liggen, gaan uit van conservatieve groeiberekeningen voor Ellos Group. Paul Lembrechts: “De intentie is om alle stakeholders in deze waardecreatie te laten delen.”

Het vinden van een constructieve oplossing is de prioriteit voor de Raad van Toezicht. Er zal daarna een Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden bijeengeroepen teneinde meer details hierover te verschaffen en daarnaast de aandeelhouders te informeren over de jaarrekening 2019 en andere bestuurlijke aangelegenheden.

De Raad van Toezicht is samengesteld uit Roald Borré (voorzitter), Gino Van Ossel, Philippe Vandeurzen, Emiel Lathouwers en Marieke Vollering.Op 6 oktober 2020 nam Elke Kestens om persoonlijke redenen ontslag als lid van de Raad van Toezicht. Paul Lembrechts is sinds 6 juli 2020 door de Raad van Toezicht aangesteld als CEO van FNG NV.